Plan nadzoru, informacje, sprawozdania

Wytyczne MEN dotyczące sprawowania przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego w czasie trwania zagrożenia epidemicznego. Plik do pobrania

Zasady wyrażania zgody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz na zatrudnianie osoby niebędącej nauczycielem

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny – link do aktualności dotyczących nadzoru na stronie internetowej MEN

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY ŁKO

Aneks nr 1 do Planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 z 12 września 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 z 29 sierpnia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty 2016/2017

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego

 

SPRAWOZDANIA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁKO

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – rok szkolny 2015/2016