Plan nadzoru, informacje, sprawozdania

Nadzór Pedagogiczny Łódzkiego Kuratora Oświaty

Aneks nr 2 do Planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Skan dokumentu

Aneks do Planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Skan dokumentu

Aneks do Planu Nadzoru Pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Plik do pobrania w formacie .doc

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Skan dokumentu

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Plik do pobrania w formacie .doc 

Zatrudnianie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji – pliki do pobrania

Zasady wyrażania zgody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz na zatrudnianie osoby niebędącej nauczycielem. Skan dokumentu

Zasady wyrażania zgody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem. Plik do pobrania w formacie .doc

Formularz wniosku o zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji. Plik do pobrania

Aktualności i dokumenty dotyczące nadzoru pedagogicznego

Zmiany w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty. Plik do pobrania w formacie .doc

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny – link do aktualności dotyczących nadzoru na stronie internetowej MEN

Wytyczne MEN dotyczące sprawowania przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego w czasie trwania zagrożenia epidemicznego. Plik do pobrania

Wytyczne Ministra Edukacji i Nauki dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Plik do pobrania 

Plany nadzoru z lat ubiegłych – dokumenty archiwalne:

Aneks nr 1 do Planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 z 12 września 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 z 29 sierpnia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty 2016/2017

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego

Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego ŁKO

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020. Plik do pobrania w formacie .doc

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – rok szkolny 2015/2016