Lipiec 21, 2021

Możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających – nowelizacja przepisów rozporządzenia MEiN

W odpowiedzi na prośby zgłaszane przez dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów dotyczące dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów, przygotowaliśmy zmianę przepisów w tym zakresie. Pozwoli ona na objęcie zajęciami większej liczby uczniów z jednoczesną gwarancją otrzymania środków finansowych na ten cel.

Link do informacji na ten temat opublikowanej na stronie ministerstwa