Styczeń 16, 2018

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych,
w których funkcjonują strzelnice szkolne

Kuratorium Oświaty w Łodzi uprzejmie informuje, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 od dnia 18 stycznia do 15 lutego 2018 r. będzie prowadzone monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Wersje tekstowe formularza ankiety (w formacie doc i pdf.) są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20172018.html

Ankiety będą widoczne na platformie od dnia rozpoczęcia monitorowania tj. od 18 stycznia 2018 r.
Logowanie na platformie jest możliwe w każdym czasie na stronie www.seo.2.npseo.pl 

Prosimy o zalogowanie się do 16 stycznia w celu sprawdzenia możliwości dostępu do platformy oraz aktualności danych dotyczących szkół.