Luty 26, 2020

Monitorowanie zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
Łódzki Kurator Oświaty informuje, iż na stronie MEN ukazała się informacja dotycząca monitorowania realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z Planem Nadzoru Łódzkiego Kuratora Oświaty należy uzupełnić opublikowany na platformie nadzoru pedagogicznego SEO www.seo2.npseo.pl „Arkusz monitorowania realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020”.
Informację o zakończeniu pracy z arkuszem należy przesłać do wizytatora rejonowego. Należy przestrzegać terminów podanych w „Harmonogramie monitorowania realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”.