Listopad 24, 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,
Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż zgodnie z Planem Nadzoru Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 należy uzupełnić na platformie nadzoru pedagogicznego SEO www.seo2.npseo.pl arkusz w formie ankiety on-line „2020 – Arkusz monitorowania wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach” w terminie do 30 listopada 2020 r. O zakończeniu  pracy z arkuszem należy poinformować wizytatora rejonowego.