Maj 30, 2019

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli
województwa łódzkiego

Zgodnie z ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej 24 maja 2019 r. rozpocznie się monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Monitorowaniem zostaną objęte wszystkie publiczne, w tym specjalne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja, technika, licea ogólnokształcące i branżowe szkoły I stopnia.

Monitorowanie będzie odbywać się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Arkusz monitorowania będzie widoczny na platformie od 24 maja 2019 r. (rozpoczęcie monitorowania) do 3 czerwca 2019 r. (zakończenie monitorowania).

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należeć będzie:

  • zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest
    w każdym terminie; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie, tj. najpóźniej do 3 czerwca 2019 r.

O przeprowadzeniu monitorowania prosimy powiadomić wizytatora rejonowego.