Listopad 14, 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych przedszkoli
oraz publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych.

Kuratorium Oświaty w Łodzi uprzejmie informuje, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 od dnia 2 stycznia do 31 stycznia 2018r. będzie prowadzone monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową:

www.seo2.npseo.pl

Wersje tekstowe formularza ankiety (w formacie doc. i pdf.) są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20172018.html

Ankiety będą widoczne na platformie od dnia rozpoczęcia monitorowania tj. od 2 stycznia 2018r.

Logowanie na platformie jest możliwe w każdym czasie na stronie www.seo.2.npseo.pl

Prosimy o wcześniejsze zalogowanie się i sprawdzenie możliwości dostępu do platformy.