Luty 5, 2019

Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych,
w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauk

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone jest monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki.

Monitorowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową:
www.seo2.npseo.pl 
Dyrektorzy szkół/placówek wypełniają zamieszczony tam formularz. Ankiety są widoczne na platformie
od 7 stycznia 2019 r. (rozpoczęcia monitorowania) do 28 lutego 2019 r. (zakończenie monitorowania).

Formularz monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

.