Luty 5, 2019

Monitorowanie dostosowania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa

Szanowni Państwo
Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 
specjalnych ośrodków wychowawczych województwa łódzkiego

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, 7 stycznia 2019 r. rozpoczęło się monitorowanie dostosowania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa. Monitorowaniem objętym jest 100% publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych.

Działanie to prowadzone jest na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach, a wspierane przez Ośrodek Rozwoju Edukacjiw Warszawie.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: 
www.seo2.npseo.pl
Dyrektorzy placówek wypełniają zamieszczony tam formularz.
Ankiety są widoczne na platformie od 7 stycznia 2019 r. (rozpoczęcia monitorowania) do 28 lutego 2019 r. (zakończenie monitorowania). Zostały one udostępnione wszystkim szkołom i placówkom znajdującym się w bazie NPSEO, natomiast ich wypełnienie należy wyłącznie do zadań dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych (przedszkola, szkoły i pozostałe placówki nie wypełniają formularza!).

Formularz monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych należeć będzie:

  • zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest w każdym terminie: dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła, dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie.