Styczeń 19, 2018

„Moja Wolność – Moja Ojczyzna”. Konkurs zorganizowany przez szkołę w Radomsku

Temat / nazwa wydarzenia: Moja Wolność – Moja Ojczyzna.
Nazwa szkoły / placówki: Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Radomsku
Imię i nazwisko dyrektora szkoły / placówki: Monika Klekowska 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Katarzyna Kałek i Justyna Śliwińska

Przygotowany przez szkołę opis projektu / działań

W czwartek 9 listopada w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku uroczyście obchodzono 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji wychowawcy placówki Justyna Śliwińska oraz Katarzyna Kałek zorganizowały wojewódzki konkurs dla wychowanków burs i internatów na prezentację multimedialną „Moja Wolność – Moja Ojczyzna”.

 Celem konkursu było propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy z historii, a także rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Konkurs wygrała Karina Dędek z Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,  II miejsce zajął Paweł Fagas z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy. Były także dwa trzecie miejsca ex aequo: Aleksandra Szkudlarek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach oraz Filip Sidoruk z internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Wszyscy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, które wręczyła pani dyrektor Monika Klekowska.

Podczas uroczystości gościliśmy panią Dorotę Chmielewską, magister historii i doktorant Akademii Jana Długosza w Częstochowie, która przedstawiła krótką lekcję historii. Pani Dorota omówiła jaką rolę w odzyskaniu niepodległości odegrały tereny z powiatu radomszczańskiego.