Styczeń 17, 2018

Moja szkoła dla Niepodległej. Nowa zakładka w serwisie Kuratorium

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

27 kwietnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o  Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Link do ustawy 
Na początku września Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, ogłosiła bieżący rok szkolny „Rokiem dla Niepodległej”.

W związku z powyższym chciałbym serdecznie zaprosić szkoły i placówki z województwa łódzkiego do zaprezentowania w serwisie Kuratorium Oświaty w Łodzi ciekawych działań, projektów i wydarzeń o charakterze patriotycznym.

W zakładce „Szkoły i organy prowadzące” utworzyliśmy dział zatytułowany:
„Moja szkoła dla Niepodległej”.  

Będziemy w nim zamieszczać materiały, w których pokażecie, jak pięknie umiecie świętować niepodległość naszej ojczyzny i czcić pamięć tych, którzy o tę wolność walczyli.

Publikacje dotyczyć mogą nie tylko szkolnych uroczystości, ale wszelkich innych kreatywnych projektów i przedsięwzięć pokazujących zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnych społeczności we wspólne upamiętnianie osób i wydarzeń związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości Polski.

Materiały informacyjne (opis wydarzenia/projektu w Wordzie i maksymalnie 4 fotografie) należy przesłać na adres: strona@kuratorium.lodz.pl

Dokument powinien być skomponowany wg schematu:
– Temat/nazwa wydarzenia
– Nazwa szkoły/placówki
– Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki
– Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść
– Krótki opis (maksymalnie 1 strona A4) projektu/prezentacja działań/ relacja z wydarzenia

Do materiałów należy dołączyć wypełnione oświadczenie dyrektora szkoły/placówki dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach RODO.

Oświadczenie dyrektora – plik do pobrania

Przesłanie tekstu i zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację w serwisie internetowym Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Jednocześnie Kuratorium Oświaty w Łodzi zastrzega sobie prawo do publikacji wyłącznie wybranych materiałów.

Pokażcie, jak pięknie umiecie świętować naszą niepodległość!

                                                                                              Serdecznie zapraszam

                                                                                              Grzegorz Wierzchowski
                                                                                              Łódzki Kurator Oświaty