Sierpień 22, 2019

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – zaproszenie do udziału w programie edukacyjnym

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 programu edukacyjnego „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Program adresowany jest do uczniów liceów i techników. Jego celem jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

W ramach programu uczniowie zakładają bowiem w szkole realnie działającą firmę.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych. Komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej przekazywany jest nauczycielom i uczniom nieodpłatnie.

We wrześniu odbędą się bezpłatne szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy podejmą się roli opiekuna miniprzedsiębiorstwa. Wszystkim nauczycielom realizującym program fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i metodyczne przez cały okres realizacji programu.

Link do strony internetowej nt. programu