Listopad 6, 2019

Ministerstwo Cyfryzacji powołuje Grupę Roboczą ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie

Ministerstwo zaprasza do udziału w Grupie szczególnie przedstawicieli mediów, portali internetowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw ICT, ośrodków akademickich i organizacji pozarządowych zajmujących się obszarem tematycznym Grupy.

Z inicjatywą utworzenia Grupy wystąpił Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Grupa jest kontynuacją działań zapoczątkowanych podpisaniem 1 października br. Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Sygnatariuszami Deklaracji byli Minister Cyfryzacji, Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele instytucji państwowych, mediów, portali internetowych i operatorów telekomunikacyjnych.

Priorytetem pracy Grupy Roboczej będzie wypracowanie rozwiązań i przedstawienie proponowanych działań w kwestii bezpiecznego dostępu do Internetu dla najmłodszych użytkowników. W szczególności Grupa będzie skupiać się na obszarach wymienionych w Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.

Więcej informacji na stronie: www.ore.edu.pl