Sierpień 31, 2021

Minister Piotr Mazurek ogłasza konkurs „Ambasador Młodego Pokolenia RP”

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, przy współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP”. Konkurs skierowany jest do młodych osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską a także do organizacji, które tą działalność wspierają.

Link do szczegółowych informacji o konkursie w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej