Marzec 12, 2018

Minister edukacji Anna Zalewska nagrodziła najzdolniejszych uczniów i innowacyjnych nauczycieli

Podczas środowej uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nasze województwo reprezentowali uczniowie – stypendyści: Maria Łuczak, Jarosław Kozioł i Adrian Jastrzębski oraz Katarzyna Kasprzyk, laureatka konkursu Nauczyciel – Innowator.

7 marca minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy ponad 80 stypendystom Ministra Edukacji Narodowej z całego kraju. – Czuwajcie nad swoim talentem, pielęgnujcie go. Bądźcie liderami jakiegokolwiek chcecie środowiska, byle było to dobre dla was i dawało wam satysfakcję – zachęcała młodzież pani minister. Anna Zalewska podziękowała także pedagogom i opiekunom uczniów, którzy na co dzień wspierają młodzież w rozwijaniu ich zdolności i pasji.

W gronie wyróżnionych znaleźli się reprezentanci województwa łódzkiego: Maria Łuczak  z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Jarosław Kozioł z Salezjańskiego Gimnazjum im. Księdza Bosko w Łodzi, oraz Andrzej Jastrzębski z LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej. Uczniom towarzyszyli nauczyciele, rodzice, a także Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej to jednorazowa nagroda w wysokości 3 tys. zł. Mogą ją otrzymać uczniowie, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce (np. są laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub turniejów międzynarodowych), bądź też łączą znakomite oceny  z sukcesami sportowymi na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. W bieżącym roku stypendia MEN przyznano  386 uczniom. Większość z nich odbierze dyplomy podczas lokalnych uroczystości w swoich województwach.

Podczas gali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nagrodzeni zostali także laureaci konkursu Nauczyciel – Innowator. Konkurs został ogłoszony pod koniec listopada 2017 roku. Zadaniem uczestników  było opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie „Aktywna tablica”. MEN wyłoniło 16 zwycięzców, po jednym z każdego województwa. Spośród scenariuszy zajęć zgłoszonych przez pedagogów z naszego regionu najwyżej został oceniony scenariusz autorstwa Katarzyny Kasprzyk, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi. Wszyscy nagrodzeni otrzymali tytuły Nauczycieli – Innowatorów oraz laptopy.

„Aktywna  tablica” to rządowy program, dzięki któremu szkoły mogą zakupić sprzęt do wykorzystania na lekcjach, m.in. interaktywne tablice i monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Według danych MEN  dotychczas ze wsparcia skorzystało już ponad 5,6 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.