Maj 8, 2018

Łódzkie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

W czwartek 3 maja kwiaty przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza złożyli m.in. wojewoda łódzki Zbigniew Rau, kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, przedstawiciele władzy samorządowej, delegacje środowisk kombatanckich, młodzież szkolna oraz mieszkańcy.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Łodzi rozpoczęła uroczysta msza święta w katedrze odprawiona przez metropolitę łódzkiego abp. Grzegorza Rysia. Podczas kazania duszpasterz przypomniał, że polskie święto narodowe zbiega się z kościelnym świętem Matki Boskiej Królowej Polski, do której Polacy odwoływali się w chwilach zagrożenia wolności i państwowości. Arcybiskup podkreślił również, że przywódcy powinni sprawować rządy zawsze w zgodzie z nauczaniem Chrystusa, który porządkuje nasz sposób myślenia o władzy.

Po mszy św. z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, szkół i uczelni, uroczystości były kontynuowane na placu przed bazyliką archikatedralną.

W swoim przemówieniu wojewoda Zbigniew Rau wyjaśniał, że jak każdy doniosły akt prawny, także konstytucja, ma swoją literę i swojego ducha. Litera konstytucji to postanowienia określające ustrój państwa (wskazują m.in. sposób powołania i kompetencje organów władzy oraz procedury, według których organy te działają). Duch konstytucji to natomiast katalog wartości i zasad, które wskazują obywatelom, dlaczego prawa należy przestrzegać.

– Duch Konstytucji 3 Maja wyraża to, co w najgłębszym przekonaniu jej twórców stanowiło podstawę dobrze ustanowionego polskiego państwa i prawa. Ten duch, ta podstawa łączy Polaków, stanowi przesłanie między pokoleniami – powiedział Zbigniew Rau.

Podczas uroczystości miała miejsce uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz wciągnięcie na maszt flagi Polski. Odczytany został także Apel Pamięci. Następnie kwiaty przed pomnikiem złożyli m.in. wojewoda Zbigniew Rau, wicemarszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, delegacje instytucji i organizacji oraz mieszkańcy Łodzi.

Uroczystości zakończyła defilada kompanii honorowych Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Łodzi. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi.