Wrzesień 4, 2018

Łódzkie obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

W piątek 31 sierpnia kwiaty przed Pomnikiem – Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka złożyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz związkowcy.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta celebrowana przez biskupa Adama Lepę. Następnie z Kościoła oo. Jezuitów uczestnicy przeszli ulicą Sienkiewicza do pomnika upamiętniającego ofiary stanu wojennego przy Kościele Podwyższenia św. Krzyża. 

Tam zgromadzeni  wysłuchali przemówienia Waldemara Krenca, przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Odtworzony został utwór „Żeby Polska była Polską” autorstwa Włodzimierza Korcza w wykonaniu Jana Pietrzaka.

Na zakończenie uroczystości kwiaty przed Pomnikiem – Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka złożyli m.in. wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, parlamentarzyści, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z całego województwa, w tym współtwórcy łódzkiej „Solidarności”: Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki, reprezentująca łódzkiego kuratora oświaty wizytator Romana Cybulska, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przedstawiciele Rady Miejskiej, służb mundurowych oraz mieszkańcy.