Marzec 27, 2017

Łódzkie gotowe do reformy

W piątek kurator odwiedził Zadzim – kolejną z gmin naszego województwa,  która w sposób wzorcowy przygotowała się do wdrożenia reformy edukacji.

Spośród 201 gmin województwa łódzkiego 199 podjęło już projekty uchwał w sprawie nowych sieci szkół i przekazało je do zaopiniowania kuratorowi oświaty. Znakomita większość z nich otrzymała od razu opinię pozytywną lub pozytywną warunkową.
– Tam gdzie zaproponowane rozwiązania spotkały się z negatywną oceną, powtórzono procedurę i przyjęto nowe projekty uchwał – mówił podczas piątkowej konferencji prasowej w Zadzimiu kurator Grzegorz Wierzchowski. Kurator podkreślił, że wdrażanie nowej struktury szkół to dopiero pierwszy etap reformy edukacji. W ministerstwie trwają prace m.in. nad programami nauczania, zmianami w systemie finansowania szkół oraz w awansie zawodowym nauczycieli.

W Zadzimiu z dziennikarzami spotkali się także dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Krześnicki, wójt gminy Krzysztof Woźniak oraz jego zastępca Irena Wawrzecka.
Gospodarze Zadzimia podziękowali za konsultacje i wsparcie we wdrażaniu reformy. Warto przypomnieć, że to właśnie prawnicy z  Łódzkiego  Urzędu Wojewódzkiego przygotowali projekt tzw. specuchwały, z której przy planowaniu sieci szkół korzystały samorządy w całym kraju.