Wrzesień 12, 2019

Lista lektur obowiązkowych z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie internetowej wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej, które będą obowiązywały na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. 

Link: https://cke.gov.pl/wykaz-lektur-z-jezykow-mniejszosci-narodowej-oraz-jezyka-mniejszosci-etnicznej-dla-szkol-ponadpodstawowych-od-roku-2019-2020/