Wrzesień 9, 2019

Kurs doskonalący dla nauczycieli języka polskiego

Wojewoda Łódzki w ramach realizowanego projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji organizuje:

– kurs doskonalący dla nauczycieli języka polskiego pn. „ Edukacja uczniów obcojęzycznych, podstawy nauczania języka polskiego jako obcego”, (grupa I w październiku, grupa II w grudniu).

Celem kursu jest podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w województwie łódzkim
w zakresie prowadzenia lekcji języka polskiego jako języka obcego.

Kryteria naboru

  • adresaci – nauczyciele języka polskiego pracujący w szkołach na terenie województwa łódzkiego, potrzebujących odpowiednio przeszkolonej kadry w zakresie prowadzenia lekcji języka polskiego jako języka obcego.
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego do dnia 19 września 2019 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Formularz rejestracyjny grupa I (październik)

Formularz rejestracyjny grupa II (grudzień)

Obowiązek informacyjny. Plik do pobrania