Wydział Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Adres: al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź

Dyrektor: Dorota Derecka
Tel.:
42 636 61 06
Email:
 dderecka[at]kuratorium.lodz.pl
Pokój: 
201

Z-ca dyrektora: Helena Malarczyk
Tel.: 42 637 70 55 w. 55
E-mail: hmalarczyk[at]kuratorium.lodz.pl
Pokój: 203

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresach mailowych pracowników urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].

Pracownicy: