Pełnomocnik ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Adres: al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź
Tel.: 042 637 72 99, 042 637 70 55 w. 50
Pracownicy: