Delegatura w Skierniewicach

Delegatura w Skierniewicach

Adres: ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 44 62, 46 834 16 09
Fax: 46 833 45 61
E-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl
Dyrektor Irena Maria Lesiak
Tel.: 46 833 44 62; 834 16 09

Delegatura w Skierniewicach obejmuje teren powiatów: łowickiego, rawskiego i skierniewickiego grodzkiego i ziemskiego.