Delegatura Sieradz

Delegatura Sieradz

Adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27
Fax: 43 822 52 95
E-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl
Dyrektor Małgorzata Świątek-Słonina
Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27

Delegatura w Sieradzu obejmuje teren powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego