Czerwiec 4, 2020

Wyniki konkursu ofert na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego. Informacja z Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza wyniki konkursu ofert na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego.

Wyniki konkursu ofert. Plik do pobrania