Maj 11, 2020

Wyniki konkursu ofert na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego. Informacja z Delegatury KO w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu ogłasza wyniki konkursu ofert na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego. 

Wyniki konkursu ofert. Plik do pobrania