Lipiec 8, 2020

Wyniki konkursu ofert na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego. Informacja z Delegatury KO w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza wyniki konkursu ofert na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego.

Wyniki konkursu ofert. Plik do pobrania