Maj 13, 2016

Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej

„Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”.
 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa łódzkiego

Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszam Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół do udziału w „Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”.

Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

Innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania programowania realizowana w szkołach publicznych i placówkach winna rozpocząć się od pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Innowację pedagogiczną proszę zaplanować na 3 lata szkolne począwszy od 1 września 2016 roku. Innowacja może być rozszerzona na pozostałe klasy danego etapu edukacyjnego.

Cele, charakterystyka oraz działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej nauczanie programowania znajdują sięw załączniku nr 1.

Publiczne i niepubliczne szkoły i placówki zainteresowane „Pilotażowym wdrożeniem programowania” zapraszam do wypełnienia formularza stanowiącego załącznik nr 2 i przesłanie na adres:

ppatora@kuratorium.lodz.pl.

Szkoły i placówki publiczne poza przesłaniem formularza proszone są o zgłoszenie innowacji pedagogicznej do Łódzkiego Kuratora Oświaty zgodnie z informacją dostępną na stronie:

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/informacja_dotyczaca_zglaszania_innowa.pdf

Wszelkich informacji w zakresie wdrażania projektu udziela:
Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji – starszy wizytator Piotr Patora.
Tel.:42 637 70 55, e-mail.: ppatora@kuratorium.lodz.pl.

Pliki do pobrania: