Grudzień 20, 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział w Białymstoku oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej wspólnie organizują – objęty patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej – Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny nt. żołnierzy „Cichociemnych” dedykowany młodzieży w wieku 14-17 lat ze szkół całej Polski.

Prace konkursowe winny upamiętniać konkretne wydarzenie z historii Cichociemnych. Należy je przesłać do dnia 28 lutego 2018 r. – decyduje data stempla pocztowego – na adres:

Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział Białystok
ul. Armii Wojska Polskiego 9
15-102 Białystok
dopisek: Konkurs

Więcej informacji na temat konkursu – regulamin