Wrzesień 6, 2018

»Nie jestem żadną bohaterką«. Irena Sendlerowa na tle historii II wojny światowej na ziemiach polskich. Konkurs łódzkiego oddziału IPN

W związku z uchwałą Sejmu RP z 8 czerwca 2017 r. ustanawiającą rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowywują audycję radiową/gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi – finałowy zaplanowany jest na 29 listopada 2018 r. Będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu Ireny Sendlerowej oraz historii Polski we wspomnianym wyżej okresie.

Organizatorzy konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu wraz z opiekunem oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

Terminy:
zgłaszanie uczestników – do 5 października 2018 r.
nadsyłanie prac – do 31 października 2018 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego).
ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 14 listopada 2018 r.
finał konkursu – 29 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy. Plik do pobrania