Wrzesień 23, 2019

Koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Łodzi

Joanna Paćkowska, wizytator – koordynator

Kontakt: tel. 46 834 16 96 
jpackowska-sk@kuratorium.lodz.pl

Michał Andrzejczak, wizytator – zastępca koordynatora

Kontakt: 42 637 70 59 lub 42 637 70 55 wew. 48
mandrzejczak@kuratorium.lodz.pl