Maj 15, 2020

Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego. Ogłoszenie Delegatury KO w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach w specjalnościach: język angielski, wychowanie przedszkolne, kształcenie specjalne.

Ogłoszenie o konkursie. Plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy kandydata. Plik do pobrania