Czerwiec 18, 2020

Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego. Ogłoszenie Delegatury KO w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy
 Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego.

Ogłoszenie o konkursie. Plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy kandydata. Plik do pobrania