Wrzesień 9, 2017

Konkurs „NIEPODLEGŁA. Tradycja i współczesność”

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza kolejną edycję konkursu historycznego „NIEPODLEGŁA. Tradycja i współczesność” na rok szkolny 2017/2018.

Kolejna odsłona konkursu organizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie znakomicie wpisuje się w ogół inicjatyw przygotowujących dzieci i młodzież do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów. W takich też kategoriach będzie realizowany.
Na poziomie szkół podstawowych uczniowie mogą wybrać jedną z następujących propozycji:
• praca plastyczna zatytułowana: Niepodległość w oczach dziecka;
• praca fotograficzna: Moje spojrzenie na Niepodległość;
• praca literacka: Moje pierwsze spotkanie z Niepodległością.

Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz licealnych, którzy będą oceniani w jednej kategorii wiekowej, mają do wyboru wykonanie:
• pracy literackiej zatytułowanej: Czym jest niepodległość;
• projektu gazetki okolicznościowej zatytułowanej: A to Polska właśnie;
• prezentacji multimedialnej pt. Niepodległość w świadomości młodych.

Prace należy przesyłać na adres:
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, (z dopiskiem) „Konkurs Niepodległa. Tradycja i współczesność”, do 13 października 2017 r.
Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 10 listopada (piątek) 2017 r. o godz. 12:00.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Michał Rybak, e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl,     tel. 22 826 90 91, wew. 42.