Grudzień 10, 2018

Konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno.”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Łambinowicach-Opolu zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół zainteresowanych historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami do udziału w konkursie.

Projekty powinny dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 r. w czasie XV sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”, która będzie miała miejsce w opolskiej siedzibie muzeum.

Wszystkich chętnych – finalistów jak i uczestników konkursu – zapraszamy na sesję i finał.

Szczegółowe informacja i regulamin. Link do strony internetowej konkursu.