Listopad 6, 2017

Konkurs na esej „Co zrobiłbym na miejscu Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku? Alternatywna historia polskiej niepodległości”

Konkurs jest częścią projektu „Listopadowa Duma 2017. Historyczna wędrówka w poszukiwaniu nastrojów społeczno-politycznych odradzającej się Polski”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 14 do 20 lat. Ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi świadomości problemów odrodzonej Rzeczypospolitej oraz dylematów, przed którymi stanęli ówcześni polscy politycy.  

W załączeniu – regulamin konkursu