Wrzesień 5, 2018

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli „Opowiedzcie o nas, bezimiennych…”

Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na III. edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: Opowiedzcie o nas, bezimiennych… Odbędzie się ono 6 października 2018 r. w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.
Szkolenie ma na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, realizowanego poprzez wizyty w poobozowych miejscach pamięci. Oferta skierowana jest głównie do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz j. polskiego. Mogą wziąć w nim udział również nauczyciele innych przedmiotów, zwłaszcza wychowawcy klas.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Uczestnicy otrzymają także publikacje poświęcone pozaszkolnej edukacji historycznej w miejscach pamięci.
Zgłoszenia prosimy przesłać drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 23 września 2018 r. Telefon kontaktowy: 81 710 28 27.
Decyduje kolejność zgłoszeń.