Marzec 13, 2017

Ankieta „Szkoła dla innowatora”

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zwraca się z prośbą o udział w badaniu, którego celem jest ocenienie, w jakim stopniu polska szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce. Prosimy o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat kształcenia kompetencji innowacyjnych w polskiej oświacie.
Kwestionariusz składa się z trzech pytań i metryczki.

Link do kwestionariusza