Październik 29, 2018

„Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w 20-leciu Polski Niepodległej”. Konferencja ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej państwa zorganizował 24 października konferencję pn. „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w 20-leciu Polski Niepodległej”.
Celem spotkania była promocja  współczesnego kształcenia zawodowego oraz popularyzacja edukacji historycznej i kultury technicznej.                            

Konferencję współorganizowali: Naczelna Organizacja Techniczna, Polski Komitet Normalizacyjny, Związek Rzemiosła Polskiego oraz kuratoria oświaty w Łodzi, Krakowie i Poznaniu.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, doradcy zawodowi oraz pracodawcy. Kuratorium Oświaty w Łodzi reprezentowali: kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, wicekurator Jolanta Kuropatwa, dyrektor Delegatury KO w Skierniewicach Irena Lesiak oraz dyrektor Delegatury KO w Sieradzu Małgorzata Świątek-Słonina.

Prelegenci omawiali wpływ rewolucji przemysłowej na rozwój kształcenia zawodowego. Ważnym punktem konferencji były prezentacje trzech szkół, które wywodzą się z placówek prowadzących kształcenie zawodowe jeszcze w czasie zaborów i po roku 1918. Wśród nich znalazło się Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Łodzi. Wystąpienie dyrektor szkoły Teresy Łęckiej dotyczyło kształcenia włókienników w 20-leciu międzywojennym.