Październik 10, 2017

„Kształcenie zawodowe dziś i jutro” – zaproszenie na konferencję

Zaproszenie adresowane jest do dyrektorów szkół kształcących w zawodach w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i łódzkim oraz do kierowników szkolenia praktycznego, przedstawicieli samorządów lokalnych, uczelni i instytutów badawczych.

Konferencja „Kształcenie zawodowe dziś i jutro” odbędzie się 24 października 2017 r. w Radomiu, w Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10. Organizuje ją Kuratorium Oświaty w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Uczestnicy spotkania poznają kierunki zmian w kształceniu zawodowym w kontekście oczekiwań pracodawców i wspólnie poszukają skutecznych rozwiązań łączących świat edukacji i pracy. Jednym z głównych tematów konferencji będzie kształcenie praktyczne, w szczególności przygotowanie uczniów do podejmowania pracy w zakresie wąskich specjalizacji zawodowych, odpowiadających potrzebom gospodarki. Spotkanie będzie również okazją do refleksji na temat zmian w kształceniu zawodowym wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii oraz do pozyskania informacji o aktualnie realizowanych projektach w obszarze kształcenia zawodowego.

Z uwagi na istotne zmiany w szkolnictwie zawodowym związane z reformą edukacji i dużą wartość merytoryczną zaplanowanych w ramach konferencji wystąpień – zachęcamy do aktywnego w niej uczestnictwa i rejestrowania się zgodnie z załączonym formularzem. Uwaga, liczba miejsc ograniczona.

W załącznikach:

Program konferencji
Formularz rekrutacji