Październik 10, 2018

Ważna informacja dotycząca konkursów przedmiotowych – wpisywanie uczniów i nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przypominamy, że w dniach 5 – 15 października br. należy dokonać zgłoszenia nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

  1. Warunkiem zgłoszenia uczniów z danej szkoły do udziału w konkursie jest wskazanie
    co najmniej jednego nauczyciela do bazy nauczycieli, którzy mogą zostać powołani
    do prac w komisji rejonowej lub wojewódzkiej danego konkursu.
  2. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danego konkursu, dyrektor szkoły ma obowiązek wskazać zgłaszającym się do konkursu uczniom inną szkołę, w której organizowane są konkursy i zapewnić im możliwość przystąpienia w ustalonym terminie. W takim przypadku opiekę nad uczniem sprawuje nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły.
  3. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń jest zobowiązany do poinformowania uczniów o organizacji, terminach i warunkach udziału w konkursach oraz w dniu opublikowania wyników o wynikach osiągniętych przez ucznia na każdym etapie konkursu

Bardzo prosimy o dokładne sprawdzanie wprowadzanych danych uczniów i nauczycieli z uwagi na wydawane później zaświadczenia.