Styczeń 3, 2018

Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” pod patronatem marszałka Senatu RP

Senat RP – włączając się w organizację 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – zaprasza uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”.

Tematem konkursu jest nasze godło narodowe. Uczestnicy będą przedstawiać jego wyobrażenie w dowolnej technice plastycznej.
Konkurs, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ma zainteresować dzieci i młodzież znaczeniem symboli narodowych oraz upowszechnić wiedzę o godle, jako jednym z najważniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych. Patronat nad konkursem objął Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z regulaminem konkursu i prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału. Prosimy również o organizację konkursu w szkole i zgłoszenie uczestników zgodnie z warunkami konkursu.

W załączeniu:

Regulamin i pozostałe dokumenty związane z udziałem w konkursie. Plik do pobrania