Wrzesień 11, 2019

Konkurs o Gustawie Herlingu-Grudzińskim 

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejach Polski w latach II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów obywateli II Rzeczpospolitej w ZSRR. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową lub gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu oraz historii Polski.

Organizatorzy konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu i opiekuna, oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

Terminy:

zgłaszanie uczestników – do 4 października 2019 r.
nadsyłania prac – do 28 października 2019 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego)
ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 8 listopada 2019 r.
finał konkursu – 22 listopada 2019 r.

Szczegóły, literatura, regulamin:

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/76798,Ogolnopolski-konkurs-poswiecony-postaci-Gustawa-Herlinga-Grudzinskiego-zgloszeni.html