Październik 18, 2018

Konkurs „Niemiecki ma klasę”

Ruszyła nowa edycja konkursu „Niemiecki ma klasę/Deutsch hat Klasse”. Istotą projektu jest przekształcenie klasy, w której odbywają się lekcje niemieckiego, w przyjazną przestrzeń do nauki i pracy. To również doskonała okazja do motywowania uczniów do nauki języka w działaniu, poprzez ruch i zabawę.
Projekt uzyskał certyfikat European Language Label, europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Na stronie internetowej

www.goethe.de/polska/nmk

znajduje się aktualny regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami. Termin zgłaszania mija 28 października 2018 r.

Załącznik: zaproszenie i informacja o projekcie