Wrzesień 29, 2021

Konkurs na projekt edukacyjny „ Bo piękno na to jest, by zachwycało…. kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w konkursie, zorganizowanym w 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Celem konkursu jest rozpropagowanie wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs jest skierowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Przedmiotem konkursu jest projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej.

Projekt może zawierać elementy: prezentacji, komiksu, filmu, biogramu, materiału multimedialnego, gry edukacyjnej.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel – opiekun merytoryczny projektu, do 29 października 2021 r. przesyłając link do Projektu na adres e-mail: at@kuratorium.lodz.pl 

Projekt powinien być przygotowany przez ucznia za pomocą kreatora e-materiałów, znajdującego się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Link do kreatora e-materiałów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i centralnego.

Do konkursu nie będą dopuszczone prace zespołowe.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i zgłoszeń zamieszczone są  na stronie ministerstwa:

Link do regulaminu i załączników na stronie MEiN