Styczeń 14, 2021

Konkurs na zastępcę dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Link do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki