Sierpień 20, 2018

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) organizowany jest przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).

Tegorocznym tematem konkursu jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa” – najlepsza inicjatywa w zakresie budowania lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz współpracy z partnerami lokalnymi. Zgodnie § 3 pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną zgodnie z § 4 ww. Regulaminu.
Projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy przesyłać do Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA do dnia 31 sierpnia 2018 r. na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adresy poczty elektronicznej: anna.rodek@mswia.gov.pl i marzena.kordaczuk-was@policja.gov.pl.

Dodatkowo informacja nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN.

Więcej informacji – link do strony internetowej MSWiA