Kwiecień 19, 2018

Konkurs MEN: Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku ogłoszony został konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji oraz indywidualnych specjalistów/trenerów tworzących system wspomagania pracy szkoły w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

W ramach konkursu pracownicy instytucji systemu wspomagania/trenerzy zostaną przeszkoleni z zakresu kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się rynku pracy. Każdy z przeszkolonych uczestników zobligowany będzie do zrealizowania wspomagania w minimum 1 szkole/placówce/przedszkolu.

Szczegółowe informacje o konkursie. plik do pobrania

Link do strony www ogłoszenia o konkursie