Kwiecień 10, 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu

Minister edukacji Anna Zalewska zaprezentowała kolejne zmiany w szkolnictwie zawodowym. Szkoły, samorządy i pracodawcy przedstawili dobre praktyki współpracy. W kongresie wziął udział Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.

W piątek w Centrum Kongresowym przy wrocławskiej Hali Stulecia spotkali się dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, przedstawiciele ministerstw, samorządów i rynku pracy, kuratorzy oświaty i parlamentarzyści. Wydarzenie, w którym wzięło udział prawie tysiąc osób z całej Polski, zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
Głównym tematem wystąpień i rozmów były dalsze zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020. Gościom kongresu zaprezentowała je Anna Zalewska.

Pani minister podkreśliła, że nadrzędnym celem działań podejmowanych przez jej resort jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz zwiększenie wpływu firm i organizacji przedsiębiorstw na kształt szkolnictwa branżowego i technicznego.
Najważniejsze z zapowiadanych zmian dotyczą finansowania szkół. Już wkrótce podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy, a przy podziale środków pod uwagę będą brane efektywność i koszty kształcenia w konkretnych zawodach. Rząd będzie też wspierać naukę w zawodach unikatowych (np. stroicieli instrumentów).
Minister Anna Zalewska ogłosiła również, że warunkiem uruchomienia kształcenia w zawodzie w danej szkole będzie pozytywna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy (wydawana na czas określony) oraz nawiązanie współpracy z pracodawcą. Tutaj zostaną wprowadzone różne warianty partnerstwa szkoły z pracodawcą.

Rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego mają dodatkowo wspomóc m.in. zwiększenie liczby godzin kształcenia zawodowego w 5-letnim technikum, wprowadzenie możliwości odbywania przez uczniów technikum staży u pracodawców, umożliwienie kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia również osobom pracującym, umożliwienie szkołom prowadzenia krótkich form kursowych dla osób dorosłych, zwolnienie od podatku darowizn przekazywanych szkołom kształcącym w zawodach, podniesienie minimalnych wynagrodzeń uczniów-młodocianych pracowników. Planuje się również zastąpienie podręczników do kształcenia w zawodach e-materiałami dydaktycznymi i symulatorami.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że promocja szkolnictwa branżowego i technicznego wymaga kompleksowego doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Będzie ono obecne na każdym etapie edukacyjnym i wspomagane ogólnopolską platformą doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców i pracodawców.

Podczas kongresu minister Anna Zalewska podpisała porozumienie ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, oraz listy intencyjne dotyczące współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A.
W panelu dyskusyjnym poświęconym przykładom dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego o swoich pomysłach na pozyskiwanie uczniów i pracowników oraz rozszerzanie współpracy miedzy szkołą i pracodawcą opowiedzieli m.in. Piotr Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, oraz Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
We wrocławskim kongresie uczestniczyli również przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi: kurator Grzegorz Wierzchowski oraz koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego w województwie łódzkim – wicedyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji KO Halina Cyrulska i wizytator Michał Andrzejczak.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (link)